Ball Valve with Pneumatic Actuator

Ball Valve with Pneumatic Actuator

Ball Valve with Pneumatic Actuator บอลวาล์วติดหัวขับลม Ball Valve ที่ใช้หัวขับวาล์วที่ใช้แรงดันอากาศเป็นแรงขับเคลื่อนกลไกในการเปิดปิดของวาล์ว ซึ่งวาล์วติดหัวขับลม เพราะ Valve ที่มีขนาดใหญ่ เกินกว่าที่กำลังคนจะสามารถเปิด-ปิดได้ , Ball Valve ที่ต้องมีการกำหนดเวลาในการเปิดปิดบ่อยครั้ง อย่างสม่ำเสมอ , Ball Valve ที่ต้องการให้มีการเปิดปิดในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกที่จะใช้กำลังคน , Ball Valve มีสถานที่ติดตั้งอยู่ห่างไกลหรือสถานที่ที่ไม่สามารถใช้กำลังคนเข้าไปควบคุมการเปิดปิดวาล์วได้อย่าง

หัวขับวาล์วลม/หัวขับวาล์วอากาศ/หัวขับลม (Pneumatic Actuator)  แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ :-

1. Double Acting pneumatic actuator หัวขับประเภทนี้จะไม่มีการทำงานได้ถ้าหากไม่มีแรงดันอากาศจ่ายเข้าไปในหัวขับ ซึ่งหากระบบจ่ายแรงดันอากาศผิดพลาดหัวขับจะอยู่ในตำแหน่งล่าสุดของการทำงาน
2. Single Acting pneumatic actuator หัวขับประเภทนี้จะมีสปริงภายในลูกสูบซึ่งจะสามารถตั้งให้ปิด/เปิดวาล์วกลับไปทิศทางที่ต้องการได้ โดยใช้แรงดันลมสั่งการทำงานเพียงทิศทางเดียวเมื่อระบบแรงดันอากาศผิดพลาด ซึ่งเรียกว่า Air failure safe หัวขับลมจะสามารถปิด/เปิด วาล์วได้ด้วยสปริงที่อยู่ด้านในโดยไม่ต้องอาศัยแรงดันลม

 

ข้อควรทราบในการซื้อ บอลวาล์วติดหัวขับลม Ball Valve with Pneumatic Actuator

-Type Ball Valve ที่ใช้ : 2 ชิ้น, 3 ชิ้น และอื่นๆ
-Mat : ทองเหลือง (Brass), สแตนเลส304 (SS304), สแตนเลส316 (SS316)
-Size : สามารถใช้ได้แบบเกลียว(Screw), หน้าแปลน(Flange JIS , ANSI DIN)
-ประเภทงานที่ใช้ : งานน้ำร้อน, งานน้ำเย็น, งานน้ำเสีย , ของเหลวที่เป็นสารเคมี ฯลฯ
-แรงดันที่ใช้ : เพื่อทราบแรงดันที่ใช้ว่ามีค่ามากน้อยเท่าไร มีหน่วยเป็น psi, bar ฯลฯ                                                                          -ขนาดของวาล์ว : เพื่อไว้ใช้คำนวณ*ค่าทอร์ก (*แรงบิด = แรงที่เราใช้หมุนวัตถุ โดยเราต้องคำนวณค่าทอร์กเพื่อทราบแรงที่จะใช้หมุนวาล์วได้)
-ประเภทของ Pneumatic Actuator : Double Acting pneumatic actuator หรือ Single Acting pneumatic actuator

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด จำหน่าย บอลวาล์วติดหัวขับลม มีทั้งแบบ Double Acting pneumatic actuator หรือ Single Acting pneumatic actuator คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บอลวาล์วติดหัวขับลม ได้ที่ฝ่ายขาย

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako