พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ รายละเอียดของงาน:
-ขับรถกะบะ ขับได้ทั้งออโต้ และธรรมดา
-วางบิล เก็บเช็ค จากลูกค้า
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
-สามารถยกของหนักได้
-มีความรู้ด้านช่างกลึง ช่างไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุุณสมบัติ
– เพศชายอายุ 25 – 45 ปี
– วุฒิการศึกษา ม. 3 ปวช. หรือ ม. 6
-มีใบขับขี่ประเภท 2
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม (เช่น ยาเสพติด เมาแล้วขับ)
-ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ เกี่ยวกับการขับรถ (เช่น ความดัน ติดสุรา ลมชัก หัวใจ)

 

สวัสดิการ
-ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
-เงินเดือน
-เงินสมทบประกันสังคม
-เบี้ยขยัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าคอมมิชชั่น
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
-โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี
-โอที
-ค่าตำรวจ

 

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

 

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

HR Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

HR Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

HR Officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหน้าที่

-สรรหาพนักงานให้ตรงตามตำแหน่งงาน และคัดเลือกพนักงาน
-ดูแล ควบคุมกฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของพนักงานในองค์กรให้มีความเรียบร้อย
-งานเอกสาร, การจัดการข้อมูล และ ระบบที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
-งานฝึกอบรมพนักงาน
-ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
-ทำเงินเดือน ,รายได้, สวัสดิการ และ ประกันสังคมของพนักงาน
-ดูแลสถิติการเข้างานทั้งหมดของพนักงาน
-ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ
-วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
-มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านงานบุคคล
-เคยใช้โปรแกรมCD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-พร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถรับมือกับความกดดันได้
-มีความกระตือรือร้น
-มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ

-เงินเดือน
-ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
-เงินสมทบประกันสังคม
-ค่า Incentive ตามที่บริษัทกำหนด
-เบี้ยขยัน
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี
-โบนัสตามผลประกอบการและตามที่บริษัทกำหนด

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

 

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

 

 

 

General Coordinator ประสานงานทั่วไป

General Coordinator ประสานงานทั่วไป

General Coordinator ประสานงานทั่วไป
-ประสานงานกับแผนกต่างๆ
-ดูแล Stock สินค้าคงคลัง ให้ถูกต้องตามเอกสาร รับ/จ่าย
-ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) เป็นต้น
-ลงบทความในโซเซียลมีเดีย
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซื้อคุณสมบัติ
-อายุ 28-35 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี  การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
-ถ่ายภาพ / VDO ตัดต่อ ใช้โชเชียลมีเดียเป็น ทำคลิปสั้นๆได้
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (เขียน อ่าน และพูด)
-ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Excel, Word, PowerPoint)
-ทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
-มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน อดทน ซื่อสัตย์

สวัสดิการ
-ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
-เงินเดือน
-เงินสมทบประกันสังคม
-เบี้ยขยัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าคอมมิชชั่น
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
-โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี

 

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

 

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

 

Engineer วิศวกร

Engineer วิศวกร

Engineer วิศวกร หน้าที่

-Support ข้อมูลของ product ทางด้านเทคนิคให้กับSales
-Design
-QC สินค้า และทดสอบสินค้า
-แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า
-จัดเตรียมทำ เอกสารApproveส่งลูกค้า
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ประสานงานกับบุคคลภานในและภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้การติดตั้งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ติดตั้ง สินค้า และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
-แนะนำ นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขา แมคคาทรอนิกส์
-มีสามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งานและประสบการณ์ใหม่ๆ
-มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
-ชอบงานท้าทาย
-สามารถเขียนแบบได้ Autocad
-ทีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบ และควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี ขึ้นไป (ใบ กว.)
-สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว
-สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad /Solidworks ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการ
-ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
-เงินเดือน
-เงินสมทบประกันสังคม
-เบี้ยขยัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าคอมมิชชั่น
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
-โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี

 

 

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

Purchasing ฝ่ายจัดซื้อ

Purchasing ฝ่ายจัดซื้อ

Purchasing ฝ่ายจัดซื้อ หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ประสานงานกับซัพพลายเออร์ในประเทศ
-บริหารจัดการการจัดซื้อรวมถึงการเจรจากับซัพพลายเออร์ต่างๆ
-ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เช่น ใบสั่งซื้อ (PO) เป็นต้น
-จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีนำเข้าและส่งออก พิธีการศุลกากร สถานะการจัดส่ง ติดต่อบริษัทขนส่งและส่งต่อ และติดตามคำสั่งซื้อที่ค้างชำระ กระบวนการเรียกร้องและเอกสาร
-ตรวจสอบเอกสารนำเข้าและส่งออกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง
-ดูแลสินค้าคงคลัง ให้ถูกต้องตามเอกสาร รับ/จ่าย
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

ฝ่ายจัดซื้อคุณสมบัติ
-อายุ 28-35 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งจัดซื้อ
-มีความรู้กระบวนการนำเข้าและส่งออก
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (เขียน อ่าน และพูด)
-ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Excel, Word, PowerPoint)
-ทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
-มีทักษะการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน อดทน ซื่อสัตย์

สวัสดิการ
-ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
-เงินเดือน
-เงินสมทบประกันสังคม
-เบี้ยขยัน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าคอมมิชชั่น
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักในกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
-โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

 

 

Sales Coordinator ประสานงานฝ่ายขาย

Sales Coordinator ประสานงานฝ่ายขาย

Sales Coordinator Position ประสานงานฝ่ายขาย รายละเอียดงาน
– รับออเดอร์จากลูกค้า / เซลล์
– คีย์ออเดอร์(sale order) พร้อมตรวจสอบ ลูกค้าแต่ละรายให้ความถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ กำหนด
– ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อย จนจบกระบวนการของฝ่ายขาย
-โพสต์ข่าวสาร บนโชเชียลมีเดีย ตามที่ได้รับมอบหมาย
– และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์การทำงาน 1- 2 ปี
-สามารถรับมือกับความกดดันได้
-มีความกระตือรือร้น
-มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ รักงานขายและงานบริการ มีทักษะการเจรจา มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
** เคยมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

สวัสดิการ

-เงินเดือน
-ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
-เงินสมทบประกันสังคม
-ค่า Incentive ตามที่บริษัทกำหนด
-เบี้ยขยัน
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี
-โบนัสตามผลประกอบการและตามที่บริษัทกำหนด

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

 

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

 

Sale ประจำออฟฟิต

Sale ประจำออฟฟิต

Sale ประจำออฟฟิต หน้าที่

-รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม
-โทรติดต่อลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอขายสินค้า และบริการ
-เข้าพบลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการ
-รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
-จัดทำใบเสนอราคาสินค้า
-จัดทำเอกสารหลังจากได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า
-จัดทำรายงานประจำวัน
-จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
-จัดทำรายงานประจำเดือน
-จัดทำรายงานประจำปี
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ รักงานขายและงานบริการ มีทักษะการเจรจา มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

สวัสดิการ
-เงินเดือน
-เงินสมทบประกันสังคม
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าคอมมิชชั่น ตามที่บริษัทกำหนด
-ค่าเดินทาง
-ค่าที่พักต่างจังหวัด
-ค่าโทรศัพท์
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี

 

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale Engineer วิศวกรฝ่ายขาย

Sale Engineer  วิศวกรฝ่ายขาย

Sales Engineer หน้าที่

-รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม
-โทรติดต่อลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอขายสินค้า และบริการ
-เข้าพบลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการ
-รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
-จัดทำใบเสนอราคาสินค้า
-จัดทำเอกสารหลังจากได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า
-จัดทำรายงานประจำวัน
-จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
-จัดทำรายงานประจำเดือน
-จัดทำรายงานประจำปี
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ รักงานขายและงานบริการ มีทักษะการเจรจา มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

สวัสดิการ
-เงินเดือน
-เงินสมทบประกันสังคม
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าคอมมิชชั่น ตามที่บริษัทกำหนด
-ค่าเดินทาง
-ค่าที่พักต่างจังหวัด
-ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
-ค่าน้ำมันรถ
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako