Job Posting

Job Posting

เราต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมีความสามารถสูงที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถ และบูรณาการเข้าร่วมทีมของเราในการสร้างบริษัทให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมของโลก หากคุณถูกผลักดันให้เรียนรู้ นำ และเติบโต ไปพร้อมกับบริษัท.

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติ พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง รูปถ่ายล่าสุด
ทางอีเมล์มาที่ : toptecworld69aey@gmail.com

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. วิศวกรฝ่ายขาย                                                              จำนวน  5 ตำแหน่ง
 2. พนักงานขายประจำสำนักงาน                                      จำนวน 5 ตำแหน่ง
 3. ประสานงานฝ่ายขาย                                                     จำนวน 3 ตำแหน่ง
 4. ฝ่ายจัดซื้อ                                                                      จำนวน 2 ตำแหน่ง
 5. วิศวกร                                                                            จำนวน 3 ตำแหน่ง
 6. ประสานงาน                                                                  จำนวน 1 ตำแหน่ง
 7. ฝ่ายบัญชี ด้านรับ                                                          จำนวน 2 ตำแหน่ง
 8. ฝ่ายบัญชี ด้านจ่าย                                                        จำนวน 2 ตำแหน่ง
 9. ฝ่ายบุคคล                                                                      จำนวน 1 ตำแหน่ง
 10. พนักงานขับรถ                                                              จำนวน 3 ตำแหน่ง

สวัสดิการ

 1. เงินเดือน
 2. เงินสมทบประกันสังคม
 3. เบี้ยขยัน
 4. ค่าคอมมิชั่น
 5. ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
 6. และรายได้อื่นๆ แต่ละตำแหน่ง