Strainer Filter

strainer filter_iwako

Strainer Filter สแตนเนอร์ ฟิลเตอร์ คือ อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับกรอง เพื่อปกป้องอุปกรณ์ตัวอื่น เช่น Pump เป็นต้น ซึ่ง สแตนเนอร์ ฟิลเตอร์ กรองน้ำ , กรองน้ำมัน , กรองสารเคมี หรือของเหลวอื่น หรือของที่มีความหนืดก็ได้ บริษัท ท็อป  เทค เวิล์ด จำกัด จำหน่าย    สแตนเนอร์ แบรนด์ “IWAKO” ซึ่งสแตนเนอร์มีหลากหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกใช้งานตามต้องการ เช่น  Basket Strainer,T Strainer , Basket Strainer , Duplex Strainer , Automatic Strainer , Automatic Backwash Strainer , Hydrocyclone Separator, automatic strainer self cleaning ไส้กรองสแตนเนอร์ ,สแตนเนอร์กรองน้ำ,สแตนเนอร์กรองทราย,สแตนเนอร์กรองละเอียด,ไส้กรองสแตนเนอร์,สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ,สแตนเนอร์กรองทรายเรือ,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ,สแตนเนอร์กรองตะกรัน,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองหยาบ,สแตเนอร์กรองน้ำมัน Cooling Tower , Generator, ปั้ม, ระบบน้ำDI, ระบบน้ำ RO เป็นต้น

รุ่นของสแตนเนอร์  :

  1. Y Strainer ” IWAKO”
    y strainer ราคา
    y strainer

     

    2. Basket Strainer

basket strainer
basket strainer

 

 

3. Basket Strainer type Manual

manual basket strainer
manual basket strainer

 

 

4. Automatic Basket Strainer

automatic basket strainer
automatic basket strainer

 

 

5. Automatic Backwash Strainer

Automatic Backwash Strainer Filter
Automatic Backwash Strainer

 

6. Hydrocyclone sand separator

hydrocyclone sand separator
hydrocyclone sand separator

 

7. T Strainer

t strainer
t strainer

 

8. Duplex Basket Strainer

duplex basket filter
duplex basket filter

 

 

9. ไส้กรองสแตนเนอร์

temporary filter strainer
temporary filter strainer

หากคุณลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ   T Strainer , Basket Strainer ,  Duplex Strainer , Automatic Strainer , Automatic Backwash Strainer , Hydrocyclone Separator,  automatic strainer self cleaning and Temporary filter, สแตนเนอร์กรองน้ำ,สแตนเนอร์กรองทราย,สแตนเนอร์กรองละเอียด,ไส้กรองสแตนเนอร์,สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ,สแตนเนอร์กรองทรายเรือ,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ,สแตนเนอร์กรองตะกรัน,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองหยาบ,สแตเนอร์กรองน้ำมัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako