Basket Strainer บาสเก็ตสแตนเนอร์

Basket Strainer คือ อุปกรณ์ที่กรองของแข็งออกจากของเหลว เช่น กรองทราย ออกจากน้ำ ในระบบผลิตน้ำประปาเป็นต้น ซึ่ง บาสเก็ตสแตนเนอร์ จะมีหลากหลายรุ่น ให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน และ ตามที่คุณลูกค้าต้องการ.

รุ่นของบาสเก็ตสแตนเนอร์

– บาสเก็ตสแตนเนอร์ type Manual

– Handle Wheel Washing Strainer

– Duplex Strainer  Strainer

– Automatic Strainer Filter

– Automatic Backwash Strainer Filter

ตัวอย่างการใช้ บาสเก็ตสแตนเนอร์ในการกรองของโรงงานผลิตน้ำตาล กรองในระบบ Wastewater treatment sugar industry , sugar industry water filtration and waste wastewater treatment , waste management in sugar industry , Sugar Refineries Water Filter Solutions , Water Filtration of sugar and sweeteners  , Water Filtration in Production of Liquid Sugars , Sugar Refining Water Filters , Water Filter Technologies used in sugar Industry ,Wastewater Treatment for Sugar Industry  , management of wastewater in sugar industry  , water management in Sugar Refineries.

 

และยังจำหน่าย หัวขับวาล์ว : Valve with Actuator Pneumatic , Valve with Actuator  Electric Actuator , Ball Valve with Pneumatic Actuator , Ball Valve with Electric Actuator , Ball Valve with Limit Switch , Gate Valve with Electric Actuator , Gate Valve with Pneumatic Actuator , Gate Valve with Hydraulic Actuator , Gate Valve with Limit Switch , Knife Gate Valve with Electric Actuator,  Knife Gate Valve with Pneumatic Actuator , Knife Gate Valve with Hydraulic Actuator , Pneumatic  Slide Gate Valve , Hydraulic Slide Gate Valve , Globe Valve with Pneumatic Actuator , Globe Valve with Electric Actuator , Globe Valve with Limit Switch , Butterfly Valve with Electric Actuator, Butterfly Valve with Pneumatic Actuator, Butterfly Valve with Limit Switch, Butterfly Valve with Hydraulic Actuator, Ball Valve with Gearbox, Gate Valve with Gear Operator, Knife Gate Valve with Gearbox ,Globe Valve Gear Operated, Butterfly Valve with Gear Operator.

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาในการกรองที่คุณลูกค้าประสบอยู่ แล้วให้ฝ่ายขายแนะนำ Basket Strainer รุ่นที่เหมาะสมได้ที่ บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

Basket Strainers

Basket Strainers สำหรับกรองน้ำ เพื่อใช้สำหรับ สแตนเนอร์กรองน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำดี , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานน้ำตาล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเอลทานอล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานกระดาษ , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานปิโตรเลียม , สแตนเนอร์กรองน้ำในฟาร์ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเหล็ก , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานขวด , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบรีไซเคิล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานผลิตน้ำดื่ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบปั้ม , สแตนเนอร์กรองน้ำบาดาล สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบRO.

 

TOP TEC WORLD CO., LTD. จำหน่าย : T Strainer Filter, Basket Strainer Filter , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Duplex Strainer Filter, Automatic Strainer Filter, Automatic Backwash Strainer Filter,  Hydrocyclone Separator , Automatic strainer machine , Automatic strainer self cleanin  , Automatic backwash drain filter , Automatic self-cleaning water filters , Automatic backflush strainer, Automatic water strainer , Automatic flushing ,Temporary filter ,  Water Strainer Filter.

 

จำหน่าย หัวขับวาล์ว : Valve with Actuator Pneumatic , Valve with Actuator  Electric Actuator , Ball Valve with Pneumatic Actuator , Ball Valve with Electric Actuator , Ball Valve with Limit Switch , Gate Valve with Electric Actuator , Gate Valve with Pneumatic Actuator , Gate Valve with Hydraulic Actuator , Gate Valve with Limit Switch , Knife Gate Valve with Electric Actuator,  Knife Gate Valve with Pneumatic Actuator , Knife Gate Valve with Hydraulic Actuator , Pneumatic  Slide Gate Valve , Hydraulic Slide Gate Valve , Globe Valve with Pneumatic Actuator , Globe Valve with Electric Actuator , Globe Valve with Limit Switch , Butterfly Valve with Electric Actuator, Butterfly Valve with Pneumatic Actuator, Butterfly Valve with Limit Switch, Butterfly Valve with Hydraulic Actuator, Ball Valve with Gearbox, Gate Valve with Gear Operator, Knife Gate Valve with Gearbox ,Globe Valve Gear Operated, Butterfly Valve with Gear Operator.

 

บริการให้คำปรึกษาฟรี Basket Strainers ระบบกรองน้ำ กรองน้ำมัน กรองทราย กรองตะกรัน กรองตะกอนน้ำ บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

Strainer Filter Water สแตนเนอร์กรองน้ำ

Strainer Filter Water สแตนเนอร์กรองน้ำ สำหรับ กรองน้ำในอุตสาหกรรม ซึ่ง Strainer Filter Water สแตนเนอร์กรองน้ำ สามารถนำไปใช้ได้ใน Process ดังต่อไปนี้ :-

– strainer process for cooling tower

– strainer process for water treatment plant

– strainer process for water pump

– strainer process for water purification

– strainer process for water production

– strainer process for water cycle

– strainer process for power generation

– strainer process for power plant

– strainer process for bottling water

– strainer process for steel manufacturing

– strainer process for farming

– strainer process for petroleum

– strainer process for paper manufacturing

– strainer process for wastewater water

– strainer process for ethanol

– strainer process for sugar manufacturing

– strainer process for seawater.

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม สแตนเนอร์กรองน้ำ,สแตนเนอร์กรองทราย,สแตนเนอร์กรองละเอียด,ไส้กรองสแตนเนอร์,สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ,สแตนเนอร์กรองทรายเรือ,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ,สแตนเนอร์กรองตะกรัน,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองหยาบ,สแตเนอร์กรองน้ำมัน ได้ที่ฝ่ายขาย

 

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

Strainer Filter for Pumps

Strainer Filter for Pumps : การติดตั้งสแตนเนอร์กรองน้ำ ก่อนที่จะเข้าปั้ม จะช่วยปกป้องปั้มจากอนุภาคของแข็งที่เข้าไปสร้างความเสียหายให้กับปั้มได้.

ซึ่ง Strainer Filter for Pumps ที่เราจำหน่าย มีหลากรุ่นให้คุณลูกค้าเลือกใช้ อาทิเช่น  Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

basket strainer ราคา
basket strainer ราคา

คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซึ่ง  Strainer Filter เพื่อสำหรับกรองของเหลว หรือ สารที่มีความหนืด เช่น สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองทราย , สแตนเนอร์กรองละเอียด , สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ , สแตนเนอร์กรองทรายเรือ , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ , สแตนเนอร์กรองตะกรัน , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล , สแตนเนอร์กรองหยาบ , สแตนเนอร์กรองน้ำมัน ,สแตนเนอร์กรองน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำดีก่อนเข้ามาใช้ในโรงงาน , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบหล่อเย็น , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำแป้ง , สแตนเนอร์กรองน้ำมันเครื่อง , สแตนเนอร์เนอร์กรองน้ำมัน , กรองสแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำร้อน , สแตนเนอร์กรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นแม่น้ำ ก่อนที่น้ำจะเข้าระบบ RO เป็นต้น.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

สแตนเนอร์กรองน้ำ

สแตนเนอร์กรองน้ำ สำหรับอุตสาหกรรม ใช้สำหรับใช้ในระบบต่างๆ ต่อไปนี้ : Filter process for cooling tower , Filter process for water treatment  plant , Filter  process for water pump , Filter process for water purification ,  Filter process for water production , Filter process for water cycle , Filter process for power generation , Filter  process for power plant , Filter process for bottling water , Filter  process for steel manufacturing , Filter process for farming ,  Filter process for petroleum , Filter process for paper manufacturing , Filter  process for wastewater water , Filter process for ethanol ,  Filter process for sugar manufacturing , Filter  process for seawater.

 

บ. ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด จำหน่าย Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

basket strainer ราคา
basket strainer ราคา

คุณลูกค้าสามารถรับบริการปรึกษาเกี่ยวปัญหาการกรองในระบบของคุณ หรือ ต้องการ สแตนเนอร์กรองน้ำ แต่ไม่ทราบว่า ต้องใช้ Strainer Filter รุ่นไหนดี ได้ที่ฝ่ายขายของ บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

สแตนเนอร์กรองทราย สแตนเนอร์กรองตะกอน สแตนเนอร์กรองน้ำ

สแตนเนอร์กรองทราย ช่วยแยกทรายออกจากน้ำ ตัวอย่าง ในระบบผลิตน้ำประปาของต่างประเทศ ได้นำสแตนเนอร์มาติดตั้งกรองน้ำดิบ ก่อนที่จะนำน้ำไปเข้าสู่ระบบขั้นตอนการผลิตต่อไป หรือ แม้แต่ในระบบบำบัดน้ำเสีย ก็สามารถนำสแตนเนอร์มาติดตั้งเพื่อกรองทรายก็ได้.

ตัวอย่าง Strainer Filter ใช้ในระบบต่างๆ ต่อไปนี้ :

– strainer process for cooling tower

– strainer process for water treatment plant

– strainer process for water pump

– strainer process for water purification

– strainer process for water production

– strainer process for water cycle

– strainer process for power generation

– strainer process for power plant

– strainer process for bottling water

– strainer process for steel manufacturing

– strainer process for farming

– strainer process for petroleum

– strainer process for paper manufacturing

– strainer process for wastewater water

– strainer process for ethanol

– strainer process for sugar manufacturing

– strainer process for seawater.

หากคุณลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ  Strainer Filter, Y Strainer Filter, T Strainer Filter, Basket Strainer Filter,  Duplex Strainer Filter, Automatic Strainer Filter, Automatic Backwash Strainer Filter, Hydrocyclone Separator,  automatic strainer self cleaning and Temporary filter,  Water Strainer Filter, Round Filter Element,สแตนเนอร์กรองน้ำ,สแตนเนอร์กรองทราย,สแตนเนอร์กรองละเอียด,ไส้กรองสแตนเนอร์,สแตนเนอร์กรองทรายน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองทรายสระว่ายน้ำ,สแตนเนอร์กรองทรายเรือ,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำ,สแตนเนอร์กรองตะกรัน,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำประปา,สแตนเนอร์กรองตะกอนน้ำบาดาล,สแตนเนอร์กรองหยาบ,สแตเนอร์กรองน้ำมัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

จำหน่าย หัวขับวาล์ว ราคา ถูก VALVES INDUSTRIAL IMPORTOR & DISTRIBUTOR : Valve with Actuator Pneumatic , Valve with Actuator  Electric Actuator , Ball Valve with Pneumatic Actuator , Ball Valve with Electric Actuator , Ball Valve with Limit Switch , Gate Valve with Electric Actuator , Gate Valve with Pneumatic Actuator , Gate Valve with Hydraulic Actuator , Gate Valve with Limit Switch , Knife Gate Valve with Electric Actuator,  Knife Gate Valve with Pneumatic Actuator , Knife Gate Valve with Hydraulic Actuator , Pneumatic  Slide Gate Valve , Hydraulic Slide Gate Valve , Globe Valve with Pneumatic Actuator , Globe Valve with Electric Actuator , Globe Valve with Limit Switch , Butterfly Valve with Electric Actuator, Butterfly Valve with Pneumatic Actuator, Butterfly Valve with Limit Switch, Butterfly Valve with Hydraulic Actuator, Ball Valve with Gearbox, Gate Valve with Gear Operator, Knife Gate Valve with Gearbox ,Globe Valve Gear Operated, Butterfly Valve with Gear Operator.

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

Basket Strainer Waste Water

Basket Strainer Waste Water ช่วยกรองอนุภาคของแข็งที่ปนมากับน้ำเสีย ทำให้น้ำที่จะเข้าไปในระบบบำบัดน้ำสะอาดขึ้น การบำบัดง่ายขั้น นอกจากนี้ เรายังสามารถติดตั้ง บาสเก็ตสแตนเนอร์ในระบบอื่นๆได้อีก อาทิเช่น 

– strainer process for cooling tower

– strainer process for water treatment plant

– strainer process for water pump

– strainer process for water purification

– strainer process for water production

– strainer process for water cycle

– strainer process for power generation

– strainer process for power plant

– strainer process for bottling water

– strainer process for steel manufacturing

– strainer process for farming

– strainer process for petroleum

– strainer process for paper manufacturing

– strainer process for wastewater water

– strainer process for ethanol

– strainer process for sugar manufacturing

– strainer process for seawater

 

คุณลูกค้าสามารถรับคำปรึกษาได้ฟรี เกี่ยวกับ Basket Strainer Waste Water ได้ที่ฝ่ายขายของ บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

Basket Strainer Maintenance

Basket Strainer Maintenance การดูแลรักษาบาสเก็ตสแตนเนอร์นั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของเครื่องกรอง Basket Strainers จะมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย.

Basket Strainer Maintenance : เมื่อติดตั้งเครื่องกรอง Basket  Strainer เรียบร้อย ควรที่จะมีการบำรุงรักษาเล็กน้อยโดย การบำรุงรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับการดูตรวจสอบค่า Diff-Pressure ด้านเข้า – ด้านออกของเครื่องกรอง Basket Strainer ว่ามีค่าตามที่ต้องการหรือค่าที่ผู้ขายแนะนำมา

สำหรับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ คือ ควรตรวจสอบการรั่วไหลจากการถอดล้างตะแกรง      ( Screen) และการประกอบเครื่อง Basket Strainer ทุกครั้งก่อนการเดินเครื่อง

ระหว่างการใช้งานปกติ : เครื่องกรอง Basket Strainer จะเริ่มเกิดการอุดตันเนื่องจากตะกอนหรือสิ่งสกปรกต่าง จะทำให้เกิด Diff-Pressure เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าที่ยอมรับไม่ได้.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด จำหน่าย   Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

คุณลูกค้า สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สแตนเนอร์กรองน้ำ,สแตนเนอร์กรองน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำดี , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานน้ำตาล , สแตนเนอร์กรองในโรงงานเอลทานอล , สแตนเนอร์กรองในโรงงานกระดาษ , สแตนเนอร์กรองในโรงงานปิโตรเลียม , สแตนเนอร์กรองน้ำในฟาร์ม , สแตนเนอร์กรองในโรงงานเหล็ก , สแตนเนอร์กรองในโรงงานขวด , สแตนเนอร์กรองในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบรีไซเคิล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานผลิตน้ำดื่ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบปั้ม , สแตนเนอร์กรองน้ำบาดาล.

 

basket strainer ราคา
basket strainer ราคา

และจำหน่าย หัวขับวาล์ว ราคา ถูก VALVES INDUSTRIAL IMPORTOR & DISTRIBUTOR : Valve with Actuator Pneumatic , Valve with Actuator  Electric Actuator , Ball Valve with Pneumatic Actuator , Ball Valve with Electric Actuator , Ball Valve with Limit Switch , Gate Valve with Electric Actuator , Gate Valve with Pneumatic Actuator , Gate Valve with Hydraulic Actuator , Gate Valve with Limit Switch , Knife Gate Valve with Electric Actuator,  Knife Gate Valve with Pneumatic Actuator , Knife Gate Valve with Hydraulic Actuator , Pneumatic  Slide Gate Valve , Hydraulic Slide Gate Valve , Globe Valve with Pneumatic Actuator , Globe Valve with Electric Actuator , Globe Valve with Limit Switch , Butterfly Valve with Electric Actuator, Butterfly Valve with Pneumatic Actuator, Butterfly Valve with Limit Switch, Butterfly Valve with Hydraulic Actuator, Ball Valve with Gearbox, Gate Valve with Gear Operator, Knife Gate Valve with Gearbox ,Globe Valve Gear Operated, Butterfly Valve with Gear Operator.

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

 

 

สแตนเนอร์กรองละเอียด สแตนเนอร์กรองน้ำ สแตนเนอร์กรองหยาบ สแตนเนอร์กรองทราย

สแตนเนอร์กรองละเอียด สามารถใช้เป็นสแตนเนอร์กรองน้ำ หรือ สแตนเนอร์กรองน้ำมัน หรือสแตนเนอร์สารไหลที่เป็นอาหาร หรือสารเคมีก็ได้.

เราสามารถนำสแตนเนอร์ไปติดตั้งในระบบกรองต่างๆ ต่อไปนี้ : Filter process for cooling tower , Filter process for water treatment  plant , Filter  process for water pump , Filter process for water purification ,  Filter process for water production , Filter process for water cycle , Filter process for power generation , Filter  process for power plant , Filter process for bottling water , Filter  process for steel manufacturing , Filter process for farming ,  Filter process for petroleum , Filter process for paper manufacturing , Filter  process for wastewater water , Filter process for ethanol ,  Filter process for sugar manufacturing , Filter  process for seawater.

 

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด จำหน่าย Basket Strainer , Handle Wheel Washing Basket Strainer ,  Automatic Basket Strainer , Automatic Backwash Strainer , Duplex Basket Strainer , Automatic Strainer Machine , Automatic Strainer Self-Cleaning , Automatic Self-Cleaning Water Filters, Automatic Backwash Drain Filter, Automatic Backwashing Strainer , Automatic Backflush Strainer , Automatic Water Strainer , Hydrocyclone Separator Filter , T Strainer Filter , Y Strainer and Temporary filter.

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับ สแตนเนอร์กรองละเอียด , สแตนเนอร์กรองน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำดี , สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานน้ำตาล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเอลทานอล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานกระดาษ , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานปิโตรเลียม , สแตนเนอร์กรองน้ำในฟาร์ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเหล็ก , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานขวด , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบรีไซเคิล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานผลิตน้ำดื่ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบปั้ม , สแตนเนอร์กรองน้ำบาดาล สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบRO, สแตนเนอร์กรองน้ำมัน .

บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako

 

Caltex Filter คาลเท็กซ์ ฟิลเตอร์

Caltex Filter คาลเท็กซ์ ฟิลเตอร์ ไส้กรองสแตนเนอร์สำหรับกรองน้ำในระบบก่อนเข้าระบบ RO. นอกจากนี้ เรายังผลิตสแตนเนอร์กรองน้ำ เพื่อใช้สำหรับ สแตนเนอร์กรองน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ , สแตนเนอร์กรองน้ำเสีย , สแตนเนอร์กรองน้ำดี. สแตนเนอร์กรองน้ำทะเล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานน้ำตาล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเอลทานอล , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานกระดาษ. สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานปิโตรเลียม , สแตนเนอร์กรองน้ำในฟาร์ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานเหล็ก. สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานขวด , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้า , สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบรีไซเคิล. สแตนเนอร์กรองน้ำในโรงงานผลิตน้ำดื่ม , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบผลิตน้ำประปา , สแตนเนอร์กรองน้ำในระบบปั้ม , สแตนเนอร์กรองน้ำบาดาล สแตนเนอร์กรองน้ำ , สแตนเนอร์กรองน้ำระบบRO.

 

ซึ่ง บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด ยังจำหน่าย : T Strainer Filter, Basket Strainer Filter , Handle Wheel Washing Basket Strainer.  Duplex Strainer Filter, Automatic Strainer Filter, Automatic Backwash Strainer Filter,  Hydrocyclone Separator.  Automatic strainer machine , Automatic strainer self cleanin  , Automatic backwash drain filter. Automatic self-cleaning water filters , Automatic backflush strainer. Automatic water strainer , Automatic flushing ,Temporary filter ,  Water Strainer Filter.

และรับทำไส้กรองสแตนเนอร์ filter screen strainer,water filter screen for water pump suction,water screen,ไส้กรองสแตนเลส,strainer filter mesh,strainer filter mesh size,filter element,filter element แปลว่า,oil filter element, กรองfilter.

water filter ราคา
water filter ราคา

และ จำหน่าย Industrial Valve Products : Gate Valves, Globe Valves, Ball Valves, Swing Check Valves, Piston Valves, Butterfly Valves, Pressure Seal Valves, Wafer Check Valves, Single Plate Wafer Check Valves, Dual Plate Wafer Check Valves, Plug Valves, Knife Gate Valves, Solenoid Valve, Slide Gate Valve, Flame Arrester.

 

 

คุณลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สแตนเนอร์กรองน้ำ , ไส้กรองสแตนเนอร์ , Caltex Filter คาลเท็กซ์ ฟิลเตอร์ , Strainer Filter, Y Strainer Filter, T Strainer Filter, Basket Strainer Filter,  Duplex Strainer Filter, Automatic Strainer Filter, Automatic Backwash Strainer Filter, Hydrocyclone Separator,  automatic strainer self cleaning and Temporary filter,  Water Strainer Filter, Round Filter Element ได้ที่ฝ่ายขาย ของ บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด:

Tel. 02-7440761 , 097-2451473, 095-9627339

E mail : toptecworld@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako