Sale Engineer วิศวกรฝ่ายขาย

Sale Engineer  วิศวกรฝ่ายขาย

Sales Engineer หน้าที่

-รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม
-โทรติดต่อลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอขายสินค้า และบริการ
-เข้าพบลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการ
-รักษาฐานลูกค้าเดิม และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
-ทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด
-จัดทำใบเสนอราคาสินค้า
-จัดทำเอกสารหลังจากได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า
-จัดทำรายงานประจำวัน
-จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
-จัดทำรายงานประจำเดือน
-จัดทำรายงานประจำปี
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกลหรือไฟฟ้า การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน มีความรับผิดชอบ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีความรับผิดชอบ รักงานขายและงานบริการ มีทักษะการเจรจา มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
-สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

สวัสดิการ
-เงินเดือน
-เงินสมทบประกันสังคม
-ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ค่าคอมมิชชั่น ตามที่บริษัทกำหนด
-ค่าเดินทาง
-ค่าที่พักต่างจังหวัด
-ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
-ค่าน้ำมันรถ
-เที่ยวประจำปีหรืองานเลี้ยงประจำปี

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ท็อป เทค เวิล์ด จำกัด
Tel.: 02-744-0761 ต่อ 109
Email : toptecworld69aey@gmail.com

www.toptecworld.com

www.strainerfiltervalve.blogspot.com

www.วาล์วอุตสาหกรรม.com

www.facebook.com/strainervalves.iwako